VILDSVINSÖN, med konstnärlig blick på samtiden….här är filmen

Här är John Huntingtons konstfilm Vildsvinsön där konstnären presenterar en fantasifull tolkning av situationen på Mörkö och ett par av de berättelser som finns här. Konstverket är ett experimenterande i hur olika berättelser kan sammanfogas till en, och hur information färdas mellan verkliga och fiktiva världar. I den korta filmen använder konstnären sig av ett avskalat bildspråk och en tydlig berättarröst för att ge sitt eget alternativa synsätt på platsen.