Kategoriarkiv: Nyheter

VILDSVINSÖN, med konstnärlig blick på samtiden….här är filmen

Här är John Huntingtons konstfilm Vildsvinsön där konstnären presenterar en fantasifull tolkning av situationen på Mörkö och ett par av de berättelser som finns här. Konstverket är ett experimenterande i hur olika berättelser kan sammanfogas till en, och hur information färdas mellan verkliga och fiktiva världar. I den korta filmen använder konstnären sig av ett avskalat bildspråk och en tydlig berättarröst för att ge sitt eget alternativa synsätt på platsen.

 

Vildsvin

19 februari hade bygdegåden besök av Jägmästare Stefan Gäfvert.  Detta blev en lyckad tillställning som började med att deltagarna åt vildsvinssoppa till lunch. Därefter följde en fantastisk föreläsning om öns vildsvin. Allt från historien om hur de kom till ön, hur svinen fungerar och hur viltförvaltningen går till. 3 timmar senare kände vi oss fruktansvärt mycket mer pålästa om detta. Att tex kunna skilja en galt från en sugga……… Ska bli riktigt spännande nästa gång jag möter vildsvin.  //Mikael Jakobsson

Söndagsträffar i Mörkö Bygdegård

2012

Bygdegården inbjuder även denna vinter till

träffar på söndagseftermiddagarna, se datum nedan

 

Vi startar kl 12 med lunchsoppa / smörgås

Därefter följer olika inslag – och förstås även fika,

spel mm

 

Följande datum är inplanerade. Tid kl 12 – 16.

 

  • 5 februari Datorkunskap för alla, följt av kortare filmvisning
  • 19 februari Vildsvin på Mörkö, Stephan Gävfert berättar
  • 11 mars Datorkunskap för alla, följt av kortare filmvisning
  • 25 mars Skog och kunskap om den, Carl Bonde berättar
  • 22 april Musikgruppen Skojdraget, Dragspel + fiol
  • 18 maj Plantbytardag, odla egna plantor och ta med, köp, sälj

Till datordagarna: Ta gärna med din dator om du har/kan, vi gör enkel hemsida, ordnar

och samordnar dina mailadresser så de fungerar, och förstås frågestund för alla

(bygdegården saknar internetuppkoppling).

 

Bygdegården är till för alla i bygden under alla årstider. Den byggdes i mitten av 50-

talet av medlemmar i den då nybildade bygdegårdsföreningen och med hjälp av insamlade

medel. Även nu är det medlemmarna som äger Bygdegården, så var med och påverka och

använd DIN Bygdegård.

 

Bygdegårdsföreningens styrelse arbetar helt ideellt och vill återigen erbjuda alla Mörköbor

att även vintertid ha glädje av Bygdegården, den ska ju användas av och göra nytta för

alla i bygden.

 

Vid träffarna är kostnaden för soppa och fika 60:-, för enbart fika 20:-.

Är du, eller blir du medlem (avgift 150:- för 2012) betalar du bara halva priset för

förplägnaden.

 

För info och frågor ring Sonia (kassör): 551561 20, 070-250 92 75, mail: sonia@wegler.se;

eller Waltraut (sekreterare):551 563 30, 070 147 23 17 mail: waltraut@neuschutz.se

Styrelsen önskar alla Mörköbor VARMT VÄLKOMNA !