Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelsen 2021 03:
Ordf Johan Andrée, tfn 070 605 25 79
Fr o m 2021 05 tf ordf Mia (Ann-Marie) Haegerstam, tfn 070 770 19 11
Kassör Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekr Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens plusgiro  71 20 72 – 8, bankgiro 687-5561

Priser att hyra bygdegårdens lokaler: Se fliken Hyra bygdegården
Bokningar av lokalen: 
Värdinna Gunilla Einarsson, tfn 076 838 00 86.
Bokning av loppisbord: Anita Andersson, tfn 0156 13536,  070 237 45 01
Vanligtvis fr o m 1 april, men 2021 framskjutet vid flera tillfällen p g a fortsatt smittspridning av covid -19. Se fliken Aktuellt.

Bli medlem 
Medlemsavgift 175 kr / år, gäller för både enskild och familj, till plusgiro / bankgiro, se ovan.
Betala före mars månads utgång. Ange namn, för vilket år, ”ny medlem” om d s  är fallet.
Är du ny medlem, mejla kompletterande kontaktuppgifter till bygdegard@morko.se. Ange fullständigt namn om det inte fick plats samt namn på dem i hushållet om ni är flera, postadress, e-postadress och tfn nummer.  Uppgifterna används vid medlemsutskick.

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård