Aktuellt

Händer 2022
Passa på och kom till sommaren sista loppis, lördag 6 augusti mellan kl 10-14
Finns fortfarande bord till uthyrning, boka hos Sonja Rinne, tfn / sms 070 467 84 67.
Insläpp för besökare sker kl 10. Då kan du även köpa fika och varmkorv.
Välkommen!

Plant (bytar) dag lördag 7 maj kl 12-15
Kom och köp – sälj – byt plantor!  Vi ställer fram bord som du fritt kan förfoga över.
Enkel kaffeservering till självkostnadspris. Föranmäl gärna, tfn 070 147 23 17 (Waltraut)

Loppisar
Efter två års pandemi-uppehåll kan vi nu, 2022, återigen genomföra våra loppisar traditionsenligt första lördag i juni, juli och augusti (4/6, 2/7, 6/8).
Ändring dock vad gäller bokningsansvarig för loppisborden.
Fr o m i år (2022) sker bordsbeställning, med start 1 maj, hos Sonja Rinne, som tagit över efter Anita. 
Ring / sms:a Sonja på tfn 070 467 84 67. E-post sonjarinne@gmail.com 
Mer under menyfliken ”Loppmarknad”.

Efter årsmötet 24 mars kom styrelsen att förändras något då sittande ledamöter avböjde omval för kommande mandatperiod. Detta innebar att nya ledamöter valdes in i styrelsen. Sammansättningen finner du under fliken ”Kontakt” i menyraden.

Efter uppehållet som vi, liksom alla andra, fick göra de senaste två åren är det nu som Mörkö bygdegårdsförening behöver dig – välkommen till
Årsmötet den 24 mars kl 18.30 i bygdegården

Mörkö bygdegårdsförening är föreningen för alla oss som känner att Mörkö har en särskild plats i våra hjärtan. Vår bygdegård är en samlingspunkt för öns lokala evenemang, plantbytardagar, auktion, ett och annat kulturevenemang, fester och möten stora som små. Här ligger Mörkös fotbollsplan och här tilldrar sig Mörkös numera berömda och välbesökta sommarloppisar.
Bygdegården och dess möjligheter blir vad vi gör den till och som ett nav i föreningen har vi en liten kärntrupp av engagerade styrelseledamöter och medlemmar.
Efter ett par års coronasömn hoppas vi att vår bygdegård ska sjuda av liv och aktivitet under  kommande vår och sommar och många år framöver.

Därför söker vi eldsjälar och medhjälpare till fr a loppmarknaderna och välkomnar även ledamöter och suppleanter till styrelsearbetet.
Vill du komma med och engagera dig eller har tips på någon vi borde fråga?  Hör av dig till:
Valberedningen – Anneli Lennström  tfn 073 368 36 15,  Christhild Ritter  tfn 070 492 48 78.

Plant(bytar)dag – lördag 7 maj  kl 12-15

Sommarens tre loppisar – lördagarna   4 juni,  2 juli,   6 augusti,   alla kl 10-14.
Bordsbeställning till dessa görs tidigast 1 maj och – OBS – till annat tfn nummer än hittills.
Numret meddelas senare.

Händer 2021 

Nu är det bestämt, det blir loppis på bygdegården lördag 28/8.
Alla borden blev snabbt uthyrda efter start för bokning den 2/8.
Har du frågor, ring Anita tfn 0156 13536.
Som förut äger loppisen rum mellan kl 10 – 14.  
Betalning vid caféet och parkeringen görs med swish eller kontant.
Väljer du swish vid parkeringen (20 kr), knappa gärna in swishnumret 123 389 63 13 direkt vid ankomst så slipper du och vi kön innan betalningsstationen.
Trots lättnaderna med smitto restriktionerna ber vi alla att hålla avstånd under vistelsen på bygdegårdens område.

Bordsbeställning till loppisarna skjuts upp ytterligare.
Nytt beställningsdatum 2 augusti.
Även om  väsentliga lättnader sker från 1 juli kvarstår rekommendationen att undvika trängsel. Något vi i nuläget inte har resurser till att kunna undvika.  Av den anledningen slopar vi loppisen 31 juli men behåller, i avvaktan på nytt myndighetsbesked den 15 juli, loppisen 28 augusti.

Bordsbeställning till årets loppisar  senarelagd med start 5 juli.
Anledningen är att vi vill avvakta myndigheternas rekommendationer de lovat ge besked om från 1 juni. Därefter få tidsmarginal att kunna bedöma om de alls kan hållas, om ja, avgöra om på båda datumen som står angivna nedan samt utformningen.
Telefon till bordsbeställning hos Anita, se nedan.

Plantdagen 15 maj är inställd!
Tyvärr men inte helt oväntat p g a att pandemirestriktionerna fortfarande råder. Extra viktigt vid publika tillställningar även om dessa sker utomhus med stora ytor till förfogande.
Låt oss hoppas på ett ”bättre” nästa år.

Årets loppisar – nu början av maj fortfarande osäkert om de alls kan ske.    I bästa fall hoppas vi på två loppisar längre fram i sommar, i slutet på månaderna juli och augusti, lördagarna 31/7 och 28/8. Därav även framskjutet datum för bordsbeställning till tidigast i början av juni.
Bordbeställning som förut hos  Anita Andersson, tfn 0156 13536.
Mera info när vi närmar oss.

Bygdegården får fast hyresgäst.
På årsmötet bejakades och godkändes inkommen fråga från Hölö Mörkö hembygdsförening att bli fast hyresgäst i Mörkö bygdegård. Bygdegårdsstyrelsen fick frågan under vintern varefter båda föreningars styrelser samrått kring för- och nackdelar med två aktiva föreningar under samma tak. Då man kom fram till att fördelarna övervägde stort behövde frågan godkännas på årsmötet. Inflyttning sker succesivt detta år.  

Årsmötet 31 mars kl 19  kommer att hållas digitalt via Zoom.
Information har nyligen mailats till medlemmarna om hur man loggar in till mötet. 

Är du osäker med inloggningen, börja gärna i god tid innan för att bekanta dig med tekniken. Själva insläppet sker 15 min före mötet.  
Fungerar inloggningen inte alls för dig, kontakta någon närstående som du vet kan delta digitalt via sin dator, surfplatta eller telefon.
 
Enklast är att du loggar in via din webbläsare, klicka på länken och följ sedan instruktionerna.
Eller via appen för Zoom om du redan laddat ned denna eller vill göra det.
https://zoom.us/support/download   
Meeting ID: 979 7899 3711
Passcode: 045778
Teknisk support:  Johan Andrée, ring 070 605 25 79 om du får problem.

 

 

Är du osäker om du meddelat oss din e-postadress eller om den har ändrats,  är vi tacksamma att du skickar mail till  bygdegard@morko.se, så uppdaterar / kompletterar vi till uppgifterna du angett tidigare.

 

Plantdag lördag 15 maj  kl 12 – 15.
Evenemanget sker utomhus, vi ställer fram bord med behörigt avstånd emellan för dig som vill sälja. Enkelt fika serveras till självkostnadspris. 
Välkommen om du har egna plantor att sälja, byta med andra eller bara kom och köp. Anmäl dig gärna om du vill sälja eget.
E-adress bygdegard@ morko.se eller tfn 070 147 23 17. 

 

Händer 2020

det senarelagda årsmötet 13 september, med 14 personer närvarande vilket innebar att behörigt avstånd kunde hållas, valde mötet, enligt valberedningens förslag, ny ordförande efter att sittande Peter Karlberg avsagt sig. Peter tillträdde 2008 och innehade posten kontinuerligt fram till nu. Vi tackar Peter för den insatsen! Nye ordföranden heter Johan Andrée och mörköbo sedan 2018. I övrigt omval av dem i styrelsen som var i tur att avgå. Omval även av sittande valberedning.
Nytt var att adjungera två personer till styrelsen. Gunilla Einarsson som övertagit värdinneposten (se  ”Kontakt” i menyraden) efter Anita Andersson samt Natalia N Buridzhieva, behjälplig med föreningens bokföring.
Mot bakgrund av att smittorisken för covid 19 kvarstår, om än i mindre omfattning,  är inga evenemang i egen regi inplanerade under resten av året.

Nytt datum för årsmötet:  söndag 13 sept  kl 13  på Bygdegården.
Vi anser att stora salen är tillräcklig rymlig för att kunna hålla rekommenderat avstånd vid mötet.
Anmäl om du vill delta, e-post bygdegard@morko.se
Telefon / sms 070 147 23 17 (Waltraut)

Loppisen 1 augusti är inställd med anledning av det som beskrivs nedan.

Årsmötet 26 mars är inställt p g a smittorisken för coronaviruset.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer med nytt datum när smittspridningen ebbat ut, alternativt att hålla årsmötet online.

Startdatum för loppisarnas bordsbeställning har senareläggs till 1 maj. 
Anledning:  Med 1 månads respit hoppades vi få mer klarhet i omfattningen av nämnda smittspridning och på så sätt kunna ge besked om vilka av loppisarna som går att genomföra.
I skrivandes stund (1 maj) visar det sig att årets två första loppisar, dem i juni och juli, är inställda. Osäkert hur det blir med den planerade i augusti. Besked kommer under juli månad.
Bordsbeställning görs som tidigare hos Anita Andersson,  0156 13536.

Plantdag lördag 9 maj mellan kl 13 – 15. Kom med dina egna uppdragna plantor och sälj eller byt. Det kommer även att finnas inhandlade blommor för urnor o blomlådor. Evenemanget sker utomhus, vi ställer fram bord med behörigt avstånd emellan, för dig som vill sälja.
Enkelt fika serveras till självkostnadspris. Välkommen!

Händer 2019

Teater på Mörkö Bygdegård torsdag 3 oktober kl 19
Pjäs: Fallfrukt
Hur många chanser ska en människa få?
Om tillfrisknande och om att välja liv istället för undergång i en pjäs
av och med Monica Wilderoth.
Efter 33 år får hon ett brev från sin mamma som vill träffa henne. Senast de sågs var hon tio år och en liten flicka som skickades bort. Det här är en berättelse om en kvinna som trots fosterhem, missbruk hemifrån och eget beroende har lyckats bli nykter, utbildat sig och arbetar vid universitet. Hur är det att leva i ett samhälle och inte riktigt känna sig som människa? Hur svårt är det att komma från en klass – och vilja till en annan – för att överleva?
En produktion från Riksteatern.

Pjäsen tar 1 tim och 10 min. Ingen paus.  Enkelt fika före eller efter.

Pris biljetter:  ordinarie 195:- , pensionär 175:- ,   ungdom 95:- ,
medlem i Mörkö bygdegårdsföreing 125:-
Beställa biljett: Ring Waltraut,  070 147 23 17  eller betala direkt till
föreningens pg nr 71 20 72 – 8
alternativt swisha till 123 150 74 74
Obs i båda fallen skriv ditt namn och ”teater”.
Går även bra att köpa vid ingången.

VÄLKOMMEN !

Sommarens tre loppisar,  lördagarna  1 juni,  6 juli,   3 augusti,   alla kl 10-14.   Som tidigare med  kaffeservering och varmkorv. Passa på att fynda och träffas för att umgås.  Platsen är omtyckt för detta.  Se mera i kalendern.

cimg6402

Plantdag blir det lördag 4 maj mellan kl 12-15.
Här kan du byta dina plantor du lyckats dra upp eller delat på, eller bara komma och köpa. Kommer även att finnas inhandlade blommor för urnor o blomlådor.
För dig som vill sälja, ring eller mejla Waltraut, så ställer vi fram bord. Tfn 070 147 23 17,  waltraut@neuschutz.se
Enkelt fika serveras till självkostnadspris. Välkommen!

Har hänt 2018   –  förutom loppisarna sista lördag i sommarmånaderna.

Auktion  10/5 (Kristihimmelfärdsdag). Arr Svenska Auktionskammaren som gästade Bygdegården för tre år sedan. Visning kl 13,  start kl 14.  Samt 21/7 med annan auktionsfirma.
cimg3615

Plantdag 5/5 kl 12 och framåt. Sälj, byt dina plantor och hitta nya du vill ha. Ingen planttävling detta år.

Årsmöte 21/3  med sedvanligt kaffe o tårta efteråt.

20180321_195036

———————————————————————————————————————————–

Detta hände 2017

Julfilmer på Oaxen, Gillet, för barn och vuxna. Juldagen kl 15 och kl 16. Arrangör Oaxens Bygdegårdsförening.

2 filmer med tillbehör för de små.

Kaffe för de stora.

Ta färjan kl 14:30 till Oaxen.

julfilm

Föreställningen Mannen som blev ensam, så fint framförd i Piratens signifikanta mollstämning, gav mycket tänkvärt att ta till sig. Tack Friteatern för detta!

cimg8393

TEATER – Friteatern kommer söndag 22 oktober 2017  Återigen besöker oss Friteatern för att denna gång visa Mannen som blev ensam  Tid: kl 15.  Biljettköp: se uppgifter på affischen, pris 120 kr för medlemmar, övriga 150 kr.    VÄLKOMNA !

171022-flygblad-morko-1-inkl-paus

Auktionen den 10 juli 2017 lockade många besökare en sådan vacker sommarkväll som denna. Auktionären var:

cimg8105cimg8107cimg8111

Sommarens nästa auktion blir den 22 o 23 juli och hålls av AK – INREDNING (K Jakobssons Auktionshus). Auktionären har under tidigare år anlitat bygdegården för sina auktioner. Välkommen även då !

Plantor   kom och köp – byt – sälj,  söndag 7 maj 2017  kl 12-14

Premiärförsäljning av årets tävlingschiliplantor!  På sommarens sista loppis i augusti avgör loppispubliken  om din planta blev den finaste.

Korean hot bild

Andra chilis säljs också , liksom blom- och grönsaks-plantor.    Kom och fika och bara titta   eller köp, byt och sälj plantor av kryddor, blommor etc.      Fritt att låna bord, men kom då 11.30 för att ställa i ordning.

Arrangör
Bygdegårdsföreningen
PS   se chili på Kallfors chili

Kommande händelser våren – sommaren 2017

Årsmöte hålls torsdag 30 mars kl 19 på bygdegården.   En av punkterna i förhandlingarna blir att anta föreningens stadgar. Efteråt bjuder vi som tidigare på kaffe o tårta. Välkommen även om du inte är medlem.

Plantdag i år blir söndag 7 maj kl 12-14. Här kan du sälja / byta bort sina växter man lyckats odla fram, köpa blomplantor till ex vis balkonglådor. Här köper du även din tävlingsplanta för att delta i årets planttävling som sedan avgörs vid sommarens sista loppis i augusti. Det är loppispubliken den dagen som röstar fram finaste plantan, därefter utdelning av vinster.

Sommarens loppisar blir lördagarna  3 juni,   1 juli,   5 augusti kl 10-14. Till dessa kan du boka bord fr o m 1 april  (ej tidigare)  hos Anita Andersson, tfn 0156 13536. Bordshyra 150:- som betalas i förskott. Som tidigare står bygdegården för kaffeservering med kakor, mackor, dricka och naturligtvis Sibylla varmkorv. Parkering 20:- . Har du möjlighet att hjälpa till en stund vid parkeringen, hör av dig till Peter 073 326 61 13 eller Waltraut 070 147 23 17.

Håll utkik på vår hemsida om nya inslag tillkommit.

—————————————————————————————————————————————

Detta planerades för våren – sommaren 2016

Årsmötet blir onsdag den 2 mars kl 19 på bygdegården. Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe med tårta. Välkommen även om du inte är medlem !

Teaterföreställning  med pjäsen  ”HAR TÅGET GÅTT”  spelas fredag den 6 maj kl 19 på bygdegården. Samma trevliga och duktiga skådespelare från Friteatern som besökte oss tidigare och som då fick så varm applåd!  Info angående biljettpris och var dessa kan köpas kommer senare.

Plantdagen infaller söndag den 8 maj kl 12-15.  Vi säljer, köper och byter egna plantor. Enkelt fika, gratis bord att  ställa plantorna på. Förhoppningsvis finns  även i år en tävlingsplanta att köpa som man driver upp och vårdar efter bästa förmåga. Har du förslag på vilken sort, hör av dig till Sonia snart, innan det är försent för sådd, tfn 070 250 92 75. Vid sista loppisen i augusti är det dags att visa upp vad man lyckats frambringa. Omröstning görs av loppispubliken, därefter utdelning av vinster.

Loppisarna blir lördagarna  4 juni,   2 juli,   6 augusti.  Till dessa kan du boka bord fr o m 1 april  (ej tidigare)  hos Anita Andersson, tfn 0156 13536. Bordshyra 150:- som betalas i förskott. Som tidigare står bygdegården för kaffeserveringen med kakor , mackor, dricka och naturligtvis Sibylla varmkorv. Parkering 20:- . Har du möjlighet att hjälpa till en stund vid parkeringen, hör av dig till Peter 073 326 61 13 eller Waltraut 070 147 23 17.

Har hänt 2015

Loppis 6 juni vid Mörkö Bygdegård, kl 10-14

Årets första loppis med massor av prylar till försäljning, och cafét öppet med fika, dricka och förstås Sibyllas varmkorv. Enkelt kaffebröd och rågmackor med ost eller skinka/korv.

Bygdegårdsföreningen säljer tävlingsplantor, paprika i år, som blev kvar från Plantdagen i maj. Inte för sent att vara med i tävlingen alltså! Odla upp din inhandlade tävlingsplanta och kom tillbaka med den vid augustiloppisen. Då är det tävling med omröstning bland loppisbesökarna om den FINASTE plantan. Bokpriser till vinnare och tvåa, honungsburkar utlottas bland de som röstat på vinnande plantan.

cropped-CIMG6402.jpg

2 maj 2015 kl 12-15 Plantdag med enkelt fika och trädgårdsprat, vi köper, säljer och byter egna plantor. I år även ”köpplantor” som redan blommar till krukor och blomlådor, och har efterfrågats. Start på försäljning av Årets Tävlingsplanta! Du får fritt bord och fri parkering. VÄLKOMMEN!

22 februari 2015 kl 15-18 kommer Friteatern till oss igen med sin föreställning ”Hoppsan, nu lossnade ratten också” och sin häftiga läktare så att alla ser bra. Biljetter se annan flik

Våra LOPPISAR 2015 är första lördagen i juni, juli och augusti kl 10 -14 med 80 uthyrda bord varje gång. Där finns allt som kan tänkas! Kaffeservering i bygdegårdsföreningens regi där allt överskott går till kommande underhåll av bygdegården. Kaffe / te med fikabröd och smörgås, varmkorv och dricka. Bordsbokning från 1 april!

2014 och tidigare

Rock’n’roll picknick den 12 juli kl 13 – 22 i samarbete med Lindström Produktion med:Musik:     Lennart Grahn (Shanes),        The Rocking Cats,          Dark Island Trio,         Billy & The Kids samt utställning av veteranbilar, hoppborg och barnaktiviteter.Ta med picknick-korg eller köp varmkorv o fika, hamburgare i bygdegården.Entré       100,- / 50,- barn, aktiviteter ingår   Ej föranmälan

Våra LOPPISAR första lördagen i juni, juli och augusti kl 10 -14 med 80 uthyrda bord varje gång. Där finns allt som kan tänkas! Kaffeservering i bygdegårdsföreningens regi där allt överskott går till kommande underhåll av bygdegården. Kaffe / te med fikabröd och smörgås, varmkorv och dricka.

Plantbytardag 3 maj 2014 kl 13-16 där du kan byta, köpa eller sälja plantor, finns bord att låna.

Aktiviteter 2013

  • 24 februari Musikgruppen Sköjdraget,  dragspel, fiol och sång, kl 13
  • 16 mars  Pubafton  till bluesmusik med Göran Wiklund & STOOR, kl 18 medlemskap i bygdegårdsföreningen krävs
  • 20 mars Årsmöte kl 19
  • 18 maj Plantbytardag, försäljning / byte av egna o andras växter, kl 13
  • Sommarens Loppmarknader, lördagarna 1 juni, 6 juli, 3 augusti,  kl 10 – 14
  • 14 juni kl 18 Konstprojektet Med konstnärlig blick på samtiden, film Vildsvinsön visas och därefter prat och fika, alla välkomna! Ingen avgift.
  • 21 september Pubafton med bluesbandet Gubbröra

Vill du boka bord till loppmarknaderna går det bra att göra det f o m 1 april på tfn 0156-13536. Bordshyran är 150:-