Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelsen 2024 04
Ordinarie
Ordförande: Urban Törnqvist, tfn 070 737 02 05
Kassör: Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekreterare: Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17
Ledamot: Katarina Endoff
Ledamot: Ann-Marie (Mia) Haegerstam
Ledamot: Elisabeth Schimann
Ledamot: Vivianne Hultman
Ersättare
Elisabeth Bonde Törnqvist
Daniel Strand
Irene Göransson

Vaktmästare
Börje Andersson 072 209 67 94

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens plusgiro:  71 20 72 – 8, bankgiro 687-5561
Bygdegårdens postadress: Tormesta 30, 153 93 Mörkö

Priser att hyra bygdegårdens lokaler: Se fliken Hyra bygdegården
Bokning av lokalen:
Agneta Persson 076 116 37 55.
Bokning av loppisbord görs tidigast från 1 maj. Tfn nummer 076 225 49 19.

Bli medlem 
Medlemsavgiften för 2024 är 175 kr för enskild och 225 kr för sammanboende  och betalas till plusgiro / bankgiro, se ovan.
Betala före mars månads utgång. Ange namn, ”medl 24” och skriv ”ny medlem” om d s  är fallet.
Är du ny medlem, mejla kompletterande kontaktuppgifter till bygdegard@morko.se.
Ange fullständigt namn om det inte fick plats, namn på dem i hushållet om ni är flera, postadress, e-postadress och tfn nummer.  Uppgifterna används vid medlemsutskick.

Varför bli medlem?
Förutom rabatten du får när du hyr bygdegården så stödjer du platsen och byggnaden som ägs av Mörkö bygdegårdsförening. Därmed bidrar du till att bygdegården fortsättningsvis kan vara en mötesplats på Mörkö för sammankomster, kurser/seminarier, privata fester och inte minst för föreningens egna tillställningar.

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård