Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelsen 2023 03
Ordinarie
Ordförande: Ann-Marie Haegerstam, tfn 070 770 19 11
Kassör: Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekreterare: Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17
Ledamot: Katarina Endoff
Ledamot: Sonja Rinne
Ledamot: Elisabeth Schimann
Ledamot: Irene Göransson
Ersättare
Elisabeth Bonde Törnqvist
Vivianne Hultman

Vaktmästare
Börje Andersson 072 209 67 94

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens plusgiro:  71 20 72 – 8, bankgiro 687-5561
Bygdegårdens postadress: Tormesta 30, 153 93 Mörkö

Priser att hyra bygdegårdens lokaler: Se fliken Hyra bygdegården
Bokning av lokalen:
Agneta Persson 076 116 37 55, Marja Arvidsson 070 389 61 05
Bokning av loppisbord: Sonja Rinne, 070 467 84 67, tidigast från 1 maj.

Bli medlem 
Medlemsavgiften för 2023 är 175 kr/år.
Beloppet gäller för både enskild och familj och betalas till plusgiro / bankgiro, se ovan.
Betala före mars månads utgång. Ange namn, för vilket år, skriv ”ny medlem” om d s  är fallet.
Är du ny medlem, mejla kompletterande kontaktuppgifter till bygdegard@morko.se. Ange fullständigt namn om det inte fick plats, namn på dem i hushållet om ni är flera, postadress, e-postadress och tfn nummer.  Uppgifterna används vid medlemsutskick.

Varför bli medlem?
Förutom rabatten du får när du hyr bygdegården så stödjer du platsen och byggnaden som ägs av Mörkö bygdegårdsförening. Därmed bidrar du till att bygdegården fortsättningsvis kan vara en mötesplats på Mörkö för sammankomster, kurser/seminarier, privata fester och inte minst för föreningens egna tillställningar.

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård