Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelseposter 2019:
Ordf. Peter Karlberg, tfn 073 326 61 13
Kassör Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekr. Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens pg  71 20 72 – 8

Förfrågan om priser att hyra bygdegårdens lokaler samt bokningar:

Hyresvärdinna Anita Andersson, vaktmästare Lennart Karlsson  tfn 0156 13536.

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård