Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelsen 2021 03:
Ordf Johan Andrée, tfn 070 605 25 79
Fr o m 2021 05 tillförordnad ordf Mia (Ann-Marie) Haegerstam, tfn 070 770 19 11
Kassör Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekr Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens pg  71 20 72 – 8, bankgiro 687-5561

Förfrågan om priser att hyra bygdegårdens lokaler samt bokningar:
Hyresvärdinna Gunilla Einarsson, tfn 076 838 00 86.
Bokning av loppisbord  vanligtvis med början 1 april, men 2021 senarelagd vid flera tillfällen p g a fortsatt smittspridning av covid -19. Se meny Aktuellt.
Anita Andersson, tfn 0156 13536,  070 237 45 01

Bli medlem 
Medlemsavgift 175 kr / år, gäller för både enskild och familj, till plusgiro / bankgiro, se ovan.
Betala före mars månads utgång. Ange namn, för vilket år, ”ny medlem” om d s  är fallet.
Är du ny medlem, mejla kompletterande kontaktuppgifter såsom fullständigt namn om det inte fick plats samt namn på dem i hushållet om ni är flera, postadress, e-postadress och tfn nummer till bygdegard@morko.se. Uppgifterna används för medlemsutskick.

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård