Kontakt

Bygdegården drivs av Mörkö Bygdegårdsförening

Styrelseposter 2019:
Ordf. Peter Karlberg, tfn 073 326 61 13
Kassör Magnus Hansson, tfn 073 906 69 44
Sekr. Waltraut Neuschütz tfn 070 147 23 17

Bygdegårdens e-postadress: bygdegard@morko.se
Bygdegårdens pg  71 20 72 – 8

Förfrågan om priser att hyra bygdegårdens lokaler samt bokningar:
Hyresvärdinna Gunilla Einarsson, tfn 076 838 00 86.

Bli medlem 
Medlemsavgift 175 kr / år och hushåll till pg 71 20 72 – 8. Betala före mars månads utgång. Ange då namn och ”ny medlem”.
Mejla sedan flera kontaktuppgifter såsom fullständigt namn om det inte fick plats samt namn på dem i hushållet, postadress och e-postadress till bygdegard@morko.se .

Se även Facebook: Mörkö Bygdegård