Har hänt 2022

Har hänt 2022
Konstutställning  22 – 27 november 2022 i bygdegården.
Mörkö bygdegårdsförening kommer att stå värd för en turnerande inköpsutställning kallad KONST-ÅT-ALLA.
På vernissagen tisdag 22 nov kl 17 i bygdegården håller Mats Pertoft (mångårig både mörköbo och med uppdrag i vår kommun, nu senast invald som kommunfullmäktige) invigningstal följt av mingel. Därefter hålls utställningen öppen onsdag-fredag mellan kl 15-19, lördag 11-15, söndag 11-14. Alla välkomna!

Arrangörer till utställningen är de tre organisationerna inom SamSam (Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté); Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker samt Riksföreningen Våra Gårdar.

Liknande evenemang äger rum i hela landet där ett antal lokala yrkesverksamma konstnärer erbjuds ställa ut och sälja sin konst. Köparna kan vara både privatpersoner och lokala arbetsplatser och institutioner. Konsten som köps in av organisationerna inom SamSam deponeras sedan i respektive medlemsföreningars samlingslokaler.
Mer därom finns att läsa här: www.konstatalla.nu

Pubkväll
Planer för att göra helrenovering av bygdegårdens kök har funnits länge men nu under hösten gavs möjlighet att verkställa detta. Både ekonomiskt och fr a att finna engagerade och kunniga personer för detta omfattande arbete. Stort tack till alla inblandade!
Eftersom bygdegården var stängd för uthyrning den tiden (oktober) passade vi på att samtidigt måla fasadens två mest utsatta sidor.

Vi vill fira allt detta genom att bjuda in till en mysig pubkväll lördag 26 november kl 18. Om ni inte besökt ovan nämnda utställning som pågår samtidigt, passa på nu. Välkommen!